Missie en visie

Visie:

De visie van Uwwetloket is: dat ondernemers ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben en deze ook moeten nemen. Uiteraard is ondernemen ook uitdagingen aangaan en risico’s nemen. Het ene project slaagt wel en het andere project komt slecht van de grond en/of slaagt niet. Evenwel, wie niet waagt wie niet wint en wie geen pogingen zal ondernemen zal ook niets bereiken. Altijd eenvoudigweg wijzen met de vinger naar anderen en zelf niets ondernemen is niet de stijl van Uwwetloket. Uwwetloket vindt dat ook zij verantwoording moet nemen, hoewel, hoe kan het ook anders, daar de eigenschappen van het ondernemen wel een rol kunnen spelen. Gezocht is naar een combinatie van alle voornoemde factoren en daaruit is een Tournament ontstaan.

Missie:

Het Tournament bestaat uit een aantal interessante onderdelen, maar zal alle ingrediënten bevatten van een behoorlijk uitdagend Tournament van niveau. Het motto blijft overigens: meedoen is belangrijker dan winnen. Hoewel competitie een belangrijk onderdeel is van het Tournament is het niet van doorslaggevend belang. Het belangrijkste is naar onze mening uiteraard een sportieve deelname.